Retningslinjer for valg av HTV

Retningslinjer for oppnevning/valg av HTV i landsdekkende statlige virksomheter:

1. Det skal gjennomføres regelmessige valg av tillitsvalgte i medlemsgruppene

2. Parat anbefaler 2-årig valgperiode. Lengst aktuelle valgperiode er 4 år

3. Parat sender ut informasjon om valg av HTV for virksomheten til alle medlemmer og tillitsvalgte med frist for å komme med forslag. Alle kan fremme forslag, også på seg selv.

4. Forslagene sendes oppgitt kontaktperson i sekretariatet til Parat

5. Foreslåtte kandidater utarbeider presentasjon av seg selv, med CV, bilde, eventuelle merkesaker og lignende

6. Dersom det er flere kandidater gjennomføres det intervju av disse. Intervjuene foretas av kontaktperson i sekretariatet til Parat og tillitsutvalg/valgkomite fra virksomheten

7. Når kandidatene er tilstrekkelig utredet i hht. ovenstående presenteres kandidatene på web/e-post til medlemmer/tillitsvalgte med frist for avstemming. Presentasjonen bør innholde både personens CV og bilde. Avstemmingen foretas så elektronisk i den aktuelle medlemsgruppen

8. Dersom det er nødvendig av hensyn til interne forhold i virksomheten, fremlegges avstemmingsresultatet for hovedstyret som gjør en formell oppnevning av HTV

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS