Retningslinjer for ekstra midler

Det kommer inn mange søknader og vi har dessverre ikke midler til å imøtekomme alle. Vi anbefaler derfor at du leser grundig gjennom informasjonen nedenfor om hva som vektlegges i vurderingen.

Alle søknadene blir vurdert etter søknadsfristens utløp og alle får tilsendt svar på e-post. I svarbrevet vil alle som har fått tildelt midler få informasjon om hvordan midlene utbetales.

For medlemsgrupper som har behov for midler før 1. mars, vil sekretariatet på forespørsel kunne forskuttere tildelingen.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig innhold (legg gjerne ved program), beskrivelse av målgruppe og antall deltakere, omtrentlig dato for arrangementet og budsjett, samt behov for evt. forelesere fra Parat. Vi vil understreke at kostnader til forelesere fra Parat dekkes av Parat direkte, eksterne forelesere må dere budsjettere med. Ekstra midler kan ikke brukes til å dekke utgifter til alkohol.

For alle landsdekkende grupper er det ønskelig at den hovedtillitsvalgte søker om midler.

Dette kan dere søke om ekstra midler til:

Arrangementer for medlemmer

Arrangementer for medlemmene, som er av sosial eller faglig karakter. Ved tildelingen vil det bli lagt vekt på antall medlemmer i gruppen og når gruppen sist ble tildelt midler.

Arrangementer for tillitsvalgte

Eksempler på hva man kan søke støtte til er omstillingsseminar for styret, gjennomgang av avtaleverket ved virksomheten, tillitsvalgtes rolle, temadager om flaggsaken, inkluderende arbeidsliv etc.

For landsdekkende statlige grupper vil det bli arrangert en egen statskonferanse i juni 2017. Mye av midlene brukes der, og disse midlene trenger dere ikke å søke om. Det bør derfor være ekstraordinære forhold hvis dere skal tildeles midler til samlinger for tillitsvalgte utover statskonferansen.

Hovedstyret vedtok i februar 2010 vurderingskriterier for disse midlene

- Den primære målgruppen er tillitsvalgte

- Ved tildelingen legges det vekt på faglig program og at arrangementet er kostnads- og tidseffektivt.

- I tillegg skal det vurderes det hvor alvorlig situasjonen er, potensialet for nye medlemmer og når gruppen fikk midler sist.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS