Designmanual

Parat ønsker å fremstå som en moderne, handlekraftig og profesjonell arbeidstakerorganisasjon. En organisasjon som det er klokt å lytte til og lurt å være medlem av. I denne kommunikasjonen er Parats grafiske profil en viktig faktor.

Parat har lagt ned betydelige ressurser i dette arbeidet og dette arbeidet er foreløpig sluttført og oppsummert i Parats designmanual.

Vi ber om at de tillitsvalgte i Parat legger designmanualen til grunn for sitt arbeid og i alle de situasjoner der de fremstår som representanter for organisasjonen.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS