De gode argumentene

Hjelpetekster for Parats tillitsvalgte og medlemmer

(ca.) Én linje

Parat er organisasjonen for deg som tror på viktigheten av det organiserte arbeidslivet, som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet og som vil være partipolitisk uavhengig.

Tre linjer

Parat er organisasjonen for deg som tror på viktigheten av det organiserte arbeidslivet, som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet og som vil være partipolitisk uavhengig. Et stort antall rådgivere, forhandlere, advokater og jurister står til enhver tid parat for å gi deg støtte, råd og hjelp.

Halv side

Parat er organisasjonen for deg som tror på viktigheten av det organiserte arbeidslivet, som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet og som vil være partipolitisk uavhengig. Et stort antall rådgivere, forhandlere, advokater og jurister står til enhver tid parat for å gi deg støtte, råd og hjelp.

  • Individuell privat rettshjelp fra en av Parats mange advokater. Du får bistand gjennom hele ditt yrkesaktive liv selv om du bytter jobb eller om det skjer endringer på arbeidsgiversiden, også i saker som ikke berører arbeidsforholdet.
  • Norges antatt beste innboforsikring.
  • Parat sørger for god opplæring og veiledning av tillitsvalgte i alle våre medlemsbedrifter
  • Parat har regionkontorer i seks byer som arrangerer ulike aktiviteter og møteplasser for medlemmer som fortløpende blir publisert på parat.com.
  • Medlemmer i Parat kan søke om utdanningsstipend som tilskudd til etter- og videreutdanning med søknadsfrist 1. april og 1. oktober hvert år.
  • Andre medlemstilbud i form av rabatter, forsikringer og tilgang til elektronisk oppslagsverk (lovsamling) finner du i blant øvrige medlemstilbud.
  • Parat organiserer alle, uansett om du er ansatt i privat, kommunal eller statlig virksomhet.
  • Medlemskapet i Parat, med alle medlemsfordeler, kan du ta med deg når du bytter jobb, blir arbeidsledig eller pensjonerer deg
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS