Bli tillitsvalgt

På arbeidsplassen er den tillitsvalgte, og den tillitsvalgtes utførelse av sitt verv som er avgjørende for Parats suksess. Det er den lokale tillitsvalgte som har den beste innsikten og derfor kan balansere mellom rollen som medspiller og den som handler ut fra medlemmenes interesser. Parats tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører og skal være de beste til å ivareta medlemmenes interesser.

Som tillitsvalgt får du:

Muligheter: for læring og utvikling; både personlig og faglig. Du får verdifull kompetanse.

Utfordringer: det blir merarbeid, det påvirker arbeidssituasjonen din og du kan få vanskelige saker. Men det er utviklende!

Som tillitsvalgt får:

DU en alternativ karrierevei

DU lærer om mangfoldet i din bedrift

DU påvirker utviklingen på din arbeidsplass

DU får innflytelse i bedriften

DU hever din kompetanse gjennom Parats utviklingsprogram

DU får delta på konferanser og temadager

DU bygger nettverk og skaper relasjoner

DU får sosial hygge og utvider din horisont

DU får støtte av et profesjonelt sekretariat

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS