Les

Handelsoverenskomsten NHO/NHO Service og handel - YS/Parat

Overenskomsten gjelder bedrifter innen handel som selger til sluttbruker.
Det vil si; bedrifter innen detaljhandel i butikk og/eller på nett, lager og administrasjon tilknyttet slike bedrifter. Overenskomsten gjelder ikke for arbeidstakere som er arbeidsgivers representanter ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår, jf. hovedavtalen § 5.3.
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 01.12.2021 11:30 redigert 01.12.2021 11:45

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?