Les

Verkstedoverenskomsten (Virke - YS/Parat)

Denne overenskomsten kan gjøres gjeldende på bedrifter med virksomhetsområdet innen mekanisk industri, verkstedindustrien og samhørige bransjer, herunder montering og service av mekaniske maskiner og utstyr, etter krav fra YS og Parat på den ene side og Virke på den annen side.
Av Parat Publisert dato 14.04.2014 9:20 redigert 04.03.2021 0:00
Overenskomsten gjelder også for fag-, spesial- og hjelpearbeidere med kvalifikasjoner og/eller kunnskap utover overnevnte stillingsgrupper med mindre disse i henhold til praksis hører inn under andre overenskomstområder. 

Verkstedoverenskomsten i Virke 2020 - 2022© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?