Les

HUK - Landsoverenskomst for høyskoler (Virke - YS/Parat)

Denne landsoverenskomst gjelder alle arbeidstakere i et fastforpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid(eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntaksom er nevnt i den enkelte bestemmelse.

Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter tariffavtalensom heltidstilsatte dersom ikke annet fremgår av den enkeltebestemmelse. Deltidstilsatte med flere stillingsforhold innen Virke harlikevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter landsoverenskomstenenn tilsatte i hel stilling.

Lærlinger omfattes av landsoverenskomst og av sentrale og lokalesæravtaler med mindre noe annet er bestemt.
Av Lise Harstad Publisert dato 14.04.2014 9:20 redigert 11.03.2020 15:28

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?