Les

HUK - Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (Virke - YS/Parat)

Denne landsoverenskomst gjelder for alle arbeidstakere i helse- ogsosialtjenesten mv. i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhåndfastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog medde unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. Landsoverenskomstenomfatter virksomheter som etter sitt formål, avtale, eller lovgivning hargenerelle funksjoner. 
Av Parat Publisert dato 14.04.2014 9:20 redigert 19.09.2023 13:14
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup