Les

Streik og konflikt

 Retten til å streike er en av grunnpilarene i måten arbeidslivet i Norge er organisert på. 
Av Parat Publisert dato 06.01.2022 9:40 redigert 20.04.2023 11:06

Ansatte som er omfattet av en tariffavtale på arbeidsplassen, kan som gruppe nedlegge sitt arbeid for å presse fram et krav om bedre lønns- og arbeidsforhold når de forhandler om sin tariffavtale. Arbeidsgiverne kan også benytte tilsvarende kampmiddel, nemlig å stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen (lockout). Partene er forpliktet til ikke å benytte slike kampmidler i avtaleperioden, den såkalte fredsplikten.

Streik er aldri et mål i tarifforhandlinger, men er siste utvei når alle forsøk på en forhandlingsløsning strander. En streik får som regel konsekvenser både for arbeidstaker, arbeidsgiver og ofte også en tredjepart.

Praktisk informasjon i forbindelse med streik
Hvordan forholde seg hvis kollegaene blir tatt ut i streik
Permittering – arbeidskamp i egen virksomhet
Streikebidrag
Hva er streikebryteri?
Hvordan forholde seg til streikebryteri
Instruks for streikevakter
Dispensasjonssøknader

Streikeveiledning for privat sektor
Streikeveiledning for statlig sektor
Streikeveiledning for kommunal sektor
Streikeveiledning for Spekter-området

Regulering av arbeid i forbindelse med streik i bedrifter med tariffavtale i NHO- og Virke området

For tillitsvalgte (krever innlogging på Min side): her finner du også:
Streikehåndbok for tillitsvalgte
Mal for enkelt oppsett av streikeplan
Skjema for streikebidrag (privat sektor)
Skjema for streikebidrag (offentlig sektor)

Finn din tariffavtale her

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup