Les

Skatt

Feriepenger er skattepliktig inntekt for mottaker, men det blir ikke trukket skatt når de utbetales. Grunnen til at feriepengene utbetales trekkfritt, er at skattekortsystemet normalt er basert på at det trekkes forskuddstrekk 10,5 måneder i året.
Av Parat tariff Publisert dato 17.06.2020 14:15 redigert 08.10.2020 13:28

Får nyansatte, som ikke har opparbeidet seg feriepenger i den nye jobben, feriepenger?
En arbeidstaker som ikke var ansatt året før vil ha rett til ferie, men da uten feriepenger fra nåværende arbeidsgiver. Hvis vedkommende var ansatt hos en annen arbeidsgiver året før, vil vedkommende som hovedregel ha fått utbetalt feriepenger for året før, siste vanlige lønningsdag før fratreden.

Hva skjer med feriepengene hvis arbeidstaker slutter i jobben i løpet av ferieåret?
Alle opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, sier ferieloven. Arbeidsgiver kan derfor utbetale feriepengene det året arbeidsforholdet opphører, selv om arbeidstaker kanskje ønsker å få feriepengene året etter.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å vente med utbetalingen til neste år, er det lagt til grunn at dette er i orden etter ferieloven.

Ved fratreden i 2020 kan feriepenger opptjent i 2019 utbetales trekkfritt. Feriepenger opptjent i 2020 som utbetales i 2020, skal det derimot trekkes skatt av.


© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?