Les

Pensjon

Pensjon er det vi skal leve av når vi ikke lenger kan jobbe. Pensjonen henger nøye sammen med inntekt og opptjening gjennom yrkeslivet.
Av Parat tariff Publisert dato 17.06.2020 14:00 redigert 08.10.2020 16:06

Pensjonssystemet består av tre typer kollektive pensjonsordninger: Folketrygd, tjenestepensjon og AFP. I tillegg kommer eventuell privat pensjonssparing. 

Pensjon fra folketrygden er vår viktigste pensjonsordning. I tillegg kommer tjenestepensjonsordninger betalt av arbeidsgiver. Hvor gode tjenestepensjonen kan variere. Avtalefestet pensjon (AFP) er egentlig to forskjellige typer ordninger, én i privat sektor og én i offentlig sektor. Ikke alle i privat sektor har AFP. AFP ordningen eksisterer kun i bedrifter med tariffavtale. På toppen av de kollektive ordningene kan du spare til pensjon selv, som en individuell løsning.

Les mer om pensjon https://www.parat.com/lonn-tariff-arbeid-2178/pensjon

 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?