Les

Lokale forhandlinger Oslo kommune

Kravskjema ved lokale forhandlinger Oslo kommune.
Av Parat Publisert dato 25.04.2014 15:55 redigert 22.06.2021 14:52

Når du fyller ut kravskjemaet er det viktig at du husker på at de som skal vurdere og forhandle om ditt krav bare kjenner til de opplysningene som du har skrevet ned på kravskjemaet. Hvis skjemaet ikke er fullstendig utfylt vil dette vanskeliggjøre jobben for de som skal vurdere informasjonen og forhandle for deg.

Det er derfor viktig at informasjonen du kommer med er så korrekt som mulig. Det er utarbeidet kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn i Oslo kommune.

Forutsetninger/grunnlag 
Følgende forhold skal vurderes og legges til grunn ved anvendelsen av kriteriene: 

· Målet for tjenesten 
· Brukerfokus 
· Likestilling og likelønn 
· Mangfold 
· Alternative karriereveier 

Likestillingslovens krav må synliggjøres i anvendelsen av lønnskriteriene. 

Kriteriene er: 
Nedenstående kriterier anvendes hver for seg eller i sammenheng.

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE 
Kriteriet relaterer seg til arbeidets innhold i forhold til oppgaver, ansvar, kompleksitet og arbeidsforhold, herunder ansvar for mennesker og materielle verdier. Vesentlige endringer (ut over det påregnelige) av arbeids- og ansvarsområdet vurderes. 

LEDELSESANSVAR 
Kriteriet omfatter alle former for ledelsesansvar/lederoppgaver, og vil i hovedsak relateres til omfang, mennesker økonomi, fag og materielle forhold. 

KOMPETANSE 
Kriteriet omfatter den samlede kompetanse (formal- og realkompetanse) som er relevant for å utføre arbeidet. Endring av kompetansekravene og/eller kompetanseutvikling vurderes. 

MÅL OG RESULTAT 
Kriteriet gjelder krav til tjenestens kvalitet og grad av mål- og resultatoppnåelse i forhold til tilgjengelige ressurser på alle nivåer i organisasjonen, herunder gjennomføring og utvikling av arbeidet. 

REKRUTTERE OG BEHOLDE 
Kriteriet kan brukes som virkemiddel for å beholde kvalifisert, motivert og stabil arbeidskraft samt for å rekruttere nye medarbeidere til kommunen. 

Du skal sende ditt skjema til din lokale tillitsvalgt.

Skjemaet finner du her
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?