Les

Inkluderende arbeidsliv

Målet med IA (inkluderende arbeidsliv) er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen.   
Av Parat Publisert dato 17.06.2020 14:30 redigert 27.06.2023 12:33
Hva er IA-avtalen?
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble første gang inngått i 2001.
IA-avtalen for perioden 2019-2022 skal bidra til å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall. Avtalen skal styrke partssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljøarbeid lokalt, og bidra til at virksomhetene får tilgang til god kunnskapsbasert støtte i arbeidet.
 
Hvem omfattes av IA avtalen?
Den nye IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet, og ikke bare virksomheter som har inngått lokal IA-avtale, slik det har vært frem til 2018. Begrepet "IA-virksomhet" og de spesielle virkemidlene er derfor borte. Til gjengjeld er det etablert nye satsinger på arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær og frafall.
 
Regjeringen har egne temasider om IA-avtalen, i tillegg har YS nyttig informasjon.

Lag en lokal IA-avtale
Nå er også et rammeverk tilgjengelig for at tillitsvalgte og arbeidsgiver enkelt kan styrke samarbeidet om inkluderende arbeidsliv. Malen er ment for å gjøre det enklere å holde en oversikt for inkludering i arbeidslivet på jobb. 
Mal: "Lag en lokal IA-avtale på din arbeidsplass"

Sykefravær og frafall
Ordningene for oppfølging av sykefravær er ikke endret: Kravene til dialogmøter og oppfølgingsplaner er de samme som tidligere. Myndighetene og partene oppdaterer nå brosjyren "Oppfølging av sykmeldte" slik at teksten er tilpasset den nye IA-avtalen. Men egenmeldingsordningen er ikke lenger en selvstendig del av IA-avtalen, fordi avtalen nå gjelder hele arbeidslivet.

Hva skjer med utvidet egenmelding ved sykdom?
Retten til utvidet egenmelding ved sykdom har vært nyttig både for virksomhetene og samfunnet. Myndighetene og partene oppfordrer derfor de tidligere IA-virksomhetene til å videreføre denne ordningen. Andre arbeidsgivere får en plikt til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte i bedriften i henhold til bestemmelser i folketrygdloven.
 
Arbeidsmiljøportalen
Ved inngåelse av ny IA-avtale i januar 2019, bestemte partene i arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal satse på å styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Det ble i tillegg bestemt å etablere en portal med innhold til hjelp i arbeidsmiljøarbeidet, og med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap.
Arbeidsmiljøportalen finner du her.
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?