Hvordan forholde seg til streikebryteri

Noe av det som er mest problematisk i forbindelse med streik er avgrensningen av hva slags arbeid som kan utføres av hvem, mens streiken pågår. Vår erfaring tilsier at diskusjonen rundt hva som er streikebryteri er egnet til å skape unødige konflikter mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

For å unngå slike konflikter oppfordrer vi ledelsen og de tillitsvalgte til å avklare hvordan de skal forholde seg. Ved uenighet før eller under en streik; skriv uenighetsprotokoll. Protokollen skal sendes oss på epost til tariff@parat.com.

Våre retningslinjer om hvem som kan gjøre hva er:

Styreformann og andre styremedlemmer:

Styreformannen eller andre som sitter i styret og som til daglig ikke har noe med driften å gjøre, kan ikke gå inn og gjøre noen jobb i bedriften.

Administrerende direktør/daglig leder/direktør:

Kan gå inn og utføre alle typer funksjoner.

Avdelingsleder:

Kan utføre sine normale oppgaver i sin avdeling, innenfor sin normale arbeidstid. Avdelingslederne kan ikke arbeide på tvers av avdelingene.

Uorganiserte og organiserte i andre forbund som ikke er i streik:

Skal gjøre det som de til vanlig gjør, og ikke noe annet eller mer. De skal ikke kunne settes til arbeid som streikende til vanlig utfører. De skal ikke kunne pålegges overtidsarbeid/merarbeid for å gjøre de streikenes jobber.

Vikarer/ekstrahjelper:

Vikarer skal i utgangspunktet fortsette å jobbe ved en streik. Vikarer som er organisert hos oss og er omfattet av plassoppsigelse/plassfratredelsen skal streike.

En utvidet bruk av vikarer, det vil si ut over det som er avtalt på streiketidspunktet, er streikebryteri. Vikarene skal heller ikke utføre andre oppgaver enn det de utfører ordinært.

Vi gjør oppmerksom på at de ovennevnte retningslinjene må vurderes i forhold til den enkelte virksomhets oppbygning/organisasjon. Vi ber derfor om at dere tar kontakt med forhandlings- og arbeidslivsavdelingen dersom det oppstår uenighet om hva slags arbeid som kan utføres.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS