Hvordan forholde seg hvis arbeidskolleger blir tatt ut steik

Hva om du ikke er tatt ut i streik selv, men en eller flere av kollegaene dine er i streik?

• Hvis du ikke er tatt ut i streik, har du plikt og rett til å utføre ditt vanlige arbeid.

• Hvis du ikke er i streik, skal du kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Du skal altså ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.

• Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner kan kun gjennomføres dersom ingen streikende er omfattet av planen.

• Hvis du ikke er tatt ut i streik skal du ikke jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det du gjør ved normal drift. Dette kan det være naturlig å gjøre i forbindelse med sykdom eller annet ordinært fravær på din arbeidsplass, men altså ikke under en streik.

• Det er kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen som kan utføre de streikendes oppgaver.

• Hvis du er usikker på om problemstillinger som kan oppstå er å betrakte som streikebryteri – kontakt Parat.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS