Dispensasjon fra streik

Det er strenge krav for å innvilge dispensasjon. Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra streiken hvis det er forhold ved arbeidsstansen som fører til at det oppstår fare for liv eller helse, samt i tilfeller hvor det er fare for betydelige materielle skader.

Dispensasjon kan ikke begrunnes i forhold knyttet til den enkelte arbeidstaker, slik som deres økonomi eller helse. Det er arbeidsstansen i seg selv, som må medføre skade for liv eller helse.

Dispensasjon skal drøftes med den tillitsvalgte. Søknad sendes til arbeidsgiverorganisasjonen, dersom arbeidsgiver er medlem. Dersom virksomheten ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, sendes den til tariff@parat.com.

Søknaden må innvilges av både Arbeidsgiverorganisasjonen, og YS/Parat.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

På NHO sine sider finner dere mer informasjon om hva søknaden må inneholde, og en mal for dispensasjonssøknad.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS