Les

Arbeidstid

Medlemmer i Arbeidstidsgruppen, fra venstre: Renate Messel Hegre, Grete Dieserud, Katrine Andresen Roald, Vetle Rasmussen og Kjell Morten Aune.
Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri.
Av Parat Publisert dato 17.06.2020 14:30 redigert 15.03.2022 9:27

Parat har flere ansatte som er spesialisert i arbeidstid og har du spørsmål om arbeidstid, eller skal søke om avvikende arbeidstidsordning, send en epost til forhandling@parat.com 

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:

  • 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
  • 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

Hvis du jobber i en virksomhet med tariffavtale, er den alminnelige arbeidstiden 37,5 timer per uke.

Både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene har egne bestemmelser for arbeidstid dersom du jobber skift eller turnus.
Det er lov å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, innenfor visse grenser. Det kan også avtales kortere alminnelig arbeidstid, og dette er gjort i de aller fleste av Parats overenskomster.

Arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtid og skal betales med minst 40 prosent tillegg. Hvis du jobber i en virksomhet med tariffavtale vil du ha bedre overtidsbestemmelser.

For belastende arbeidstidsordninger, f.eks turnus, skift og nattarbeid, er den alminnelige arbeidstiden er redusert. Reglene om alminnelig arbeidstid finnes i arbeidsmiljøloven §10-4

Se også arbeidstidsbilaget til NHO 

I tillegg til den alminnelige arbeidstid, kan det tilkomme overtid, og beredskapsvakt. 

Pauser
Arbeidstaker har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst en halv time.
Hvis arbeidstakeren må oppholde seg på arbeidsplassen i pausen eller det ikke finnes et godt nok pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid.

Reglene om pauser finnes i arbeidsmiljøloven §10-9 

Innretningen av den alminnelige arbeidstiden/gjennomsnittsberegning
Den alminnelige arbeidstid er for mange innrettet slik at man jobber mandag til fredag 7, 5 timer hver dag (ved 37, 5 timers uke).

Arbeidsmiljøloven, og de fleste tariffavtaler åpner imidlertid for gjennomsnittsberegning. Gjennomsnittsberegning innebærer en annen fordeling av arbeidstiden, som gjør at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal ikke arbeidstiden overstige lovens grenser.

Det kan inngås en avtale med den enkelte om gjennomsnittsberegning, eller det kan inngås en avtale med de tillitsvalgte grensene for hvor lang den daglige/ukentlige arbeidstid kan være, vil avhenge av hvem avtalen inngås med. 

Ved avtale med den enkelte arbeidstaker kan det for en periode på inntil ett år, avtales at arbeidstiden fordeles slik at man kan jobbe:

   • 10 timer i løpet av 24 timer
   • 48 timer i løpet av sju dager

Ved å inngå en avtale med den tillitsvalgte, i en virksomhet bundet av tariffavtale, kan man avtal at man i en periode på inntil et år, kan jobbe: 

   • 12,5 timer i løpet av 24 timer
   • 48 timer i løpet av sju dager

Grensen på 48 timer kan gjennomsnitts beregnes over en periode på åtte uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 54 timer.

Søknad om avvikende arbeidstidsordning
I tillegg kan det rettes søknad til Arbeidstilsynet eller til Parat/YS om avvikende arbeidstidsordninger. Slike søknader sendes som oftest til Parat i tilfeller der det dreier seg om lengre sammenhengende arbeidsperioder. Det er svært viktig at disse søknadene sendes inn så tidlig som mulig, for å sikre at søknaden kan bli behandlet innen prosjektets oppstart.  

Arbeidstiden skal være forsvarlig
Arbeidstidsordningen skal ikke gå ut over helsen eller sikkerheten til arbeidstakeren. Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om arbeidstiden er forsvarlig. Arbeidstiden skal være kortere dersom arbeidstaker har en belastende arbeidstidsordning, og kan være lengre ved passivt arbeid. 

Tilpasset arbeid
Arbeidsmiljøloven gir mulighet til forskjellige former for individuelt tilpassede arbeidstidsordninger:

   • fleksibel arbeidstid
   • redusert arbeidstid
   • fritak for nattarbeid 
   • fritak for overtidsarbeid

Saksbehandlingsregler for avvikende arbeidstidsordninger
Mal for protokoll - avvikende arbeidstidsordninger
Skjema arbeidsplan

Les mer om arbeidstid hos Arbeidstilsynet
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup