Les

Uførepensjon

Uførepensjon er en ytelse du får i tillegg til uføretrygd.
Av Parat Publisert dato 14.09.2020 13:20 redigert 25.03.2021 11:15
Utbetalinger under uførhet kan normalt komme fra tre kilder:
  • NAV (uføretrygd)
  • Arbeidsforhold (uførepensjon)
  • Private ordninger (uføreforsikring)
Mens reglene om uføretrygd fra folketrygden omfatter alle, er det ikke alle som har dekninger ved uførhet gjennom sine arbeidsforhold. 

Arbeidsgivere i privat sektor er ikke pålagt å ha uførepensjonsordning for sine ansatte. Jobber du i privat sektor er det derfor ikke sikkert du er omfattet av en uførepensjonsordning gjennom jobben.

Har man offentlig tjenestepensjon vil man normalt etter 12 måneders sykemelding være berettiget til uførepensjon fra pensjonskassen. 

En rekke forsikringsselskaper tilbyr uføreforsikring som du kan tegne i tillegg til det du får fra folketrygden (NAV) og eventuelt gjennom din arbeidsgiver.
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?