Les

Uførepensjon

Uførepensjon er en ytelse du får i tillegg til uføretrygd.
Av Parat Publisert dato 14.09.2020 13:20 redigert 25.03.2021 11:15
Utbetalinger under uførhet kan normalt komme fra tre kilder:
  • NAV (uføretrygd)
  • Arbeidsforhold (uførepensjon)
  • Private ordninger (uføreforsikring)
Mens reglene om uføretrygd fra folketrygden omfatter alle, er det ikke alle som har dekninger ved uførhet gjennom sine arbeidsforhold. 

Arbeidsgivere i privat sektor er ikke pålagt å ha uførepensjonsordning for sine ansatte. Jobber du i privat sektor er det derfor ikke sikkert du er omfattet av en uførepensjonsordning gjennom jobben.

Har man offentlig tjenestepensjon vil man normalt etter 12 måneders sykemelding være berettiget til uførepensjon fra pensjonskassen. 

En rekke forsikringsselskaper tilbyr uføreforsikring som du kan tegne i tillegg til det du får fra folketrygden (NAV) og eventuelt gjennom din arbeidsgiver.

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?