Les

Offentlig tjenestepensjon

Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter. 
Av Parat Publisert dato 15.09.2020 12:40 redigert 22.06.2021 13:51
Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere.

De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her:

Offentlig tjenestepensjon (for deg som er født før 1963)
 
Ny offentlig tjenestepensjon (for deg som er født i 1963 eller senere)
 
Offentlig AFP (for deg som er født før 1963)
 
Ny offentlig AFP (for deg som er født i 1963 eller senere)

(Kilde: finansportalen.no)

Les også:
Pensjonsveileder og Konkurranseveileder (KS-området)
Alderspensjon fra folketrygden (NAV)
A til Å om pensjon (Regjeringen)

Mer om pensjonsreformen finner du her.
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?