Les

Offentlig tjenestepensjon

Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter. 
Av Parat pensjon Publisert dato 15.09.2020 12:40 redigert 06.10.2020 1:01
Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere.

De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her:

Offentlig tjenestepensjon (for deg som er født før 1963)
 
Ny offentlig tjenestepensjon (for deg som er født i 1963 eller senere)
 
Offentlig AFP (for deg som er født før 1963)
 
Ny offentlig AFP (for deg som er født i 1963 eller senere)

(Kilde: finansportalen.no)

Les også:
Alderspensjon fra folketrygden (NAV)
A til Å om pensjon (Regjeringen)
Mer om pensjonsreformen finner du her.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?