Parat jest organizacją pracowniczą niezależną od partii politycznych. Mamy około 40 000 członków i zrzeszamy zarówno pracowników przedsiębiorstw prywatnych, jak i pracowników sektora publicznego.

Jako członek związku zawodowego masz silniejszą pozycję w stosunku do Twojego pracodawcy. Jako członek organizacji Parat masz zapewnioną profesjonalną pomoc we wszystkich sprawach, jakie mogą wyniknąć w miejscu pracy. Nasi mężowie zaufania i pracownicy mogą udzielić Ci rad i pomocy na przykład w sprawach dotyczących:

 Umowy o pracę

 Czasu pracy

 Doskonalenia zawodowego i dokształcania się

 Urlopów

 Poziomu i rozwoju płac

 Współdecydowania w miejscu pracy

 Wypowiedzenia stosunku pracy

 Urlopów okolicznościowych

 Emerytur

Członkostwo w naszej organizacji zapewnia Ci pomoc w przypadku, jeżeli napotkasz na problemy w miejscu pracy. Jako członek naszej organizacji otrzymasz dodatkowo szereg korzystnych ofert skierowanych do naszych członków, na przykład ze strony banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Uprawnienia i korzyści, które wiele osób uważa za oczywiste, nie są zagwarantowane prawnie, ale wynikają z umów zbiorowych między organizacjami pracowniczymi, a zrzeszeniami pracodawców. Tradycyjnie biorąc, Norwegia miała i ma wysoki stopień zrzeszenia pracowników w organizacjach pracowniczych, a najlepszym zabezpieczeniem na przyszłość, przeciwko pogorszeniu uprawnień pracowniczych jest, że jak najwięcej osób nadal pragnie wstąpić do organizacji pracowniczych.

Parat zabezpiecza Twoje prawa w życiu zawodowym.

Celem uzyskania dalszych informacji i wstąpienia do naszej organizacji, prosimy skontaktować się z Parat pod numerem telefonu 21013600, lub e-mailem na adres post@parat.com, albo zapisać się na członka tutaj.

Pragnę zostać członkiem Parat