Tillitsvalgtes rettigheter og plikter privat sektor

Bestemmelsene om de tillitsvalgtes rettigheter og plikter er nedfelt i Hovedavtalene i privat sektor.

Noen kaller disse bestemmelsene for "arbeidslivets bibel", og utgangspunktet og målsettingen med bestemmelsene er å skape gode samarbeidsforhold på bedriften. De tillitsvalgtes rolle som "medspiller" og som viktig bidragsyter til utvikling av bedriften er nedfelt i Hovedavtalen.

I Hovedavtalen mellom NHO og YS er det spesielt Kapittel V og Kapittel IX som omhandler bestemmelser om tillitsvalgte. Kapittel V inneholder bestemmelser om tillitsvalgte og bedriftens representanter, mens kapittel IX inneholder bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

I Hovedavtalen mellom Virke og YS er tilsvarende bestemmelser tatt inn i avtalens Kapittel IV.

Som tillitsvalgt er det viktig at du kjenner til disse bestemmelsene. I Parats utviklingsprogram for tillitsvalgte vil du få grundig innføring i dette temaet.

Utgangspunkt

Som tillitsvalgt skal du bidra til å sikre gode samarbeids- og arbeidsforhold, og påse at de rettigheter og plikter som følger av lov og avtaleverk følges.

Som tillitsvalgt har du fullmakt fra dine medlemmer og kan forplikte medlemmene overfor bedriften. Det er derfor viktig at du drøfter sakene med medlemmene. Det er du som tillitsvalgt som avgjør hvorvidt du skal ta en sak opp med medlemmene før du gjør en avtale med ledelsen.

Drøftelsesmøter

I kapittel 9 er det også bestemmelser om drøftelsesmøter. I disse møtene, som dersom en ikke har avtalt noe annet, skal holdes en gang i måneden. På møtene skal tillitsvalgte blant annet holdes orientert og drøfte bedriftens økonomi og utvikling.

I disse møtene har de tillitsvalgte gode muligheter til å få reell innflytelse på arbeidsplassen, og det er viktig å bidra til god møtekultur og at møtene oppfattes som nyttige både for arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.

Vi vil anbefale alle tillitsvalgte om å sette seg godt inn hovedavtalens bestemmelser

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS