Tid til å utføre tillitsverv

Som tillitsvalgt skal du ha nødvendig tid til å utføre dine oppgaver. Det innebærer at du må bruke noe av arbeidstiden din til tillitsvalgtsarbeid.

Bortsett fra i kommunesektoren er det ingen konkrete regler på hvor mye tid en har rett til å bruke til tillitsvalgtsarbeid.

Hvor mye tid du trenger er avhengig av mange faktorer:

- hvor mange medlemmer du har

- virksomhetens størrelse

- antall bedriftsenheter eller avdelinger

- geografisk spredning

- hvor komplekse lønns- eller arbeidstidsbestemmelser er

- om det pågår omorganiseringer eller omstillinger i virksomheten

- omfanget av saker for medlemmene

I noen virksomheter har en avtaler om hvor mye tid en skal ha. Slike avtaler kan variere fra at en er tillitsvalgt på heltid, til noen få timer per uke.

Det er den tillitsvalgte selv som vurderer hva som er nødvendig tid. Vurderingen må være veloverveid og knytte seg til arbeidet som tillitsvalgt. Hvor mye tid en trenger kan også variere ut i fra hvilken situasjon virksomheten befinner seg i.

Parat anbefaler de tillitsvalgte å ta behovet for tid opp med arbeidsgiver. Dersom dere ikke blir enige, kan Parat bistå.

Det er viktig å skille mellom oppgaver som tillitsvalgt i virksomheten, og de mer organisasjonspolitiske oppgaver for Parat. For sistnevnte gjelder ikke hovedavtalenes bestemmelser om nødvendig tid.

Nødvendig tid er den faktiske tid som må brukes for å kunne:

- forberede og delta på drøftingsmøter med arbeidsgiver

- forberede og gjennomføre forhandlinger med arbeidsgiver

- forberede og gjennomføre møter med enkeltmedlemmer i forbindelse med spørsmål som gjelder arbeidsforholdene

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS