Parat je sindikalna organizacija, neodvisna od političnih strank. Šteje približno 35 000 članov, zaposlene pa organiziramo v javnem in tudi zasebnem sektorju.

Če ste član sindikalne organizacije, ste v primerjavi s svojim delodajalcem močnejši. Članom Parata je zagotovljena strokovna pmoč pri vseh zadevah, s katerimi se srečujete na svojem delovnem mestu. Naši delegati in zaposleni Vam lahko svetujejo in nudijo pomoč pri zadevah, ki se nanašajo na primer na:

- delovne pogodbe

- delovni čas

- specializacijo in nadajnje izobraževanje

- odmor

- razvoj plač

- soodločanje

- odpoved

- proste dni

- pokojnino

Članstvo zagotavlja pomoč, če imate težave na delovnem mestu. Kot član imate pri tem še vrsto ugodnih sindikalnih ponudb, na primer v bančništvu in pri zavarovanju.

Pravice in beneficije, ki jih mnogi štejejo za samoumevne, niso urejene z zakoni in predpisi, pač pa so rezultat tarifnih sporazumov med sindikalnimi organizacijami in organizacijami delodajalcev. Na Norveškem je tradicionalno veliko število zaposlenih delavcev v sindikalnih organizacijah; najbolj učinkovita obramba pred slabšimi pravicami v prihodnosti je, da si čedalje večje število ljudi še naprej želi biti član sindikata.

Parat je vaše varstvo v delovnem življenju.

Za več informacij, članstvo v Paratu ali sporočilo pokličite na telefonsko številko 21013600 ali nam pišite na elektronski naslov post@parat.com

 
Application form for membership