Uførepensjon

Uførepensjon er en ytelse du får i tillegg til uføretrygd.

Utbetalinger under uførhet kan normalt komme fra tre kilder:

  • NAV (uføretrygd)
  • Arbeidsforhold (uførepensjon)
  • Private ordninger (uføreforsikring)

Mens reglene om uføretrygd fra folketrygden (NAV) omfatter alle, er det ikke alle som har dekninger ved uførhet gjennom sine arbeidsforhold.

Arbeidsgivere i privat sektor er ikke pålagt å ha uførepensjonsordning for sine ansatte. Jobber du i privat sektor er det derfor ikke sikkert du er omfattet av en uførepensjonsordning gjennom jobben.

Har man offentlig tjenestepensjon vil man normalt etter 12 måneders sykemelding være berettiget til uførepensjon fra pensjonskassen.

En rekke forsikringsselskaper tilbyr uføreforsikring som du kan tegne i tillegg til det du får fra folketrygden (NAV) og eventuelt gjennom din arbeidsgiver.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS