Offentlig tjenestepensjon

Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter.

Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere.

De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her:

Offentlig tjenestepensjon (for deg som er født før 1963)

Ny offentlig tjenestepensjon (for deg som er født i 1963 eller senere)

Offentlig AFP (for deg som er født før 1963)

Ny offentlig AFP (for deg som er født i 1963 eller senere)

(Kilde: finansportalen.no)

Les også:

Pensjonsveileder og Konkurranseveileder (KS-området)

Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

A til Å om pensjon (Regjeringen)

Mer om pensjonsreformen finner du her.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS