Tillitsvalgte er arbeidslivets helter!

Som tillitsvalgt utgjør du en forskjell. De tillitsvalgte er arbeidslivets helter!

Det er en tillitserklæring å bli valgt som tillitsvalgt. Du representerer kolleger på din arbeidsplass og opptrer på vegne av disse. Som tillitsvalgt har du reell påvirkningsmulighet på egen arbeidsplass.

Noen av fordelene ved å være tillitsvalgt i Parat:

Verdifull erfaring

Som tillitsvalgt får du god innsikt i arbeidsplassens ulike utfordringer, økonomi og struktur. Du blir godt kjent med ledelsen og de andre organisasjonenes tillitsvalgte. Våre tillitsvalgte får erfaring med relasjonsbygging, problemløsning, forhandlinger og innsikt i både avtaleverk og lovverk. Dette er verdifull erfaring som er relevant å ta med seg videre, og som kan bety mye for din videre karriere.

Makt og innflytelse til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass

Som tillitsvalgt har du lov- og avtalefestet rett til å bli hørt i alle saker av betydning.

Faglig utvikling og kompetanseheving

Kurs som gir deg kunnskap og innsikt – og i noen tilfeller også studiepoeng. Kursene, inkludert reise og opphold, dekkes av Parat. Tillitsvalgte har rett til å delta på Parats kurs i arbeidstiden.

Kursene gir opplæring og trening i:

• Lover, regler og avtaler som gjelder i arbeidslivet generelt og på egen arbeidsplass

• Forhandlinger

• Konflikthåndtering

• Medlemskontakt, informasjon og markedsføring m.m.

Stort faglig og sosialt nettverk

Gjennom kurs, konferanser og møter treffer du likesinnede fra egen og andre bransjer og sektorer som kan hjelpe deg i tillitsvalgtrollen og eventuelt videre i arbeidslivet.

Personlig utvikling og trygghet

De fleste tillitsvalgte synes det er givende å kunne bidra til å løse krevende saker og bistå medlemmer som trenger hjelp. Du vil alltid kunne få bistand fra andre tillitsvalgte og fra Parats store og kompetente sekretariat.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS