Streik og konflikt

Retten til å streike er en av grunnpilarene i måten arbeidslivet i Norge er organisert på.

Ansatte som er omfattet av en tariffavtale på arbeidsplassen, kan som gruppe nedlegge sitt arbeid for å presse fram et krav om bedre lønns- og arbeidsforhold når de forhandler om sin tariffavtale. Arbeidsgiverne kan også benytte tilsvarende kampmiddel, nemlig å stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen (lockout). Partene er forpliktet til ikke å benytte slike kampmidler i avtaleperioden, den såkalte fredsplikten.

Streik er aldri et mål i tarifforhandlinger, men er siste utvei når alle forsøk på en forhandlingsløsning strander. En streik får som regel konsekvenser både for arbeidstaker, arbeidsgiver og ofte også en tredjepart.

Dispensasjonssøknader

Streikeveiledning for privat sektor

Streikeveiledning for statlig sektor

Streikeveiledning for kommunal sektor

Streikeveiledning for Spekter-området

Regulering av arbeid i forbindelse med streik i bedrifter med tariffavtale i NHO- og Virke området

For tillitsvalgte (krever innlogging på Min side): her finner du også:

Streikehåndbok for tillitsvalgte

Mal for enkelt oppsett av streikeplan

Skjema for streikebidrag (privat sektor)

Skjema for streikebidrag (offentlig sektor)

Finn din tariffavtale her

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS