Streik og konflikt

Retten til å streike er en av grunnpilarene i måten arbeidslivet i Norge er organisert på.

Ansatte som er omfattet av en tariffavtale på arbeidsplassen, kan som gruppe nedlegge sitt arbeid for å presse fram et krav om bedre lønns- og arbeidsforhold når de forhandler om sin tariffavtale. Arbeidsgiverne kan også benytte tilsvarende kampmiddel, nemlig å stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen (lockout). Partene er forpliktet til ikke å benytte slike kampmidler i avtaleperioden, den såkalte fredsplikten.

Streik er aldri et mål i tarifforhandlinger, men er siste utvei når alle forsøk på en forhandlingsløsning strander. En streik får som regel konsekvenser både for arbeidstaker, arbeidsgiver og ofte også en tredjepart.

Finn din tariffavtale her

Klikk her for mer utgyllende informsjon om streik og konflikt

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS