Pensjon

Pensjon er det vi skal leve av når vi ikke lenger kan jobbe. Pensjonen henger nøye sammen med inntekt og opptjening gjennom yrkeslivet.

Pensjonssystemet består av tre typer kollektive pensjonsordninger: Folketrygd, tjenestepensjon og AFP. I tillegg kommer eventuell privat pensjonssparing.

Pensjon fra folketrygden er vår viktigste pensjonsordning. I tillegg kommer tjenestepensjonsordninger betalt av arbeidsgiver. Hvor gode tjenestepensjonen kan variere. Avtalefestet pensjon (AFP) er egentlig to forskjellige typer ordninger, én i privat sektor og én i offentlig sektor. Ikke alle i privat sektor har AFP. AFP ordningen eksisterer kun i bedrifter med tariffavtale. På toppen av de kollektive ordningene kan du spare til pensjon selv, som en individuell løsning.

Les mer om pensjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS