Lokale forhandlinger i staten

Reglene om lokale lønnsforhandlinger i staten finner du i hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 2 om lokale bestemmelser. Det er tre punkter i hovedtariffavtalen som bestemmer lønnsutviklingen for ansatte i staten:

Det følger av HTA pkt 2.5.1 årlige forhandlinger at partene lokalt skal forhandle om fordeling av penger – en pott – som de sentrale parter har avsatt i tariffoppgjøret. Den enkelte virksomhet kan dessuten tilføre potten midler fra egen drift. Regler for gjennomføring av lokale forhandlinger følger av HTA 2.6 forhandlingsregler.

Bestemmelsen i HTA 2.5.2 årlig lønnsregulering for ledere, regulerer lønnsutviklingen for virksomhetens øverste leder, samt for ledere på neste ledernivå.

Lønnsendringer etter bestemmelsene i HTA 2.5.3 særlige grunnlag kan forhandles forløpende gjennom året. De lokale parter i den enkelte etat kan avtale at slike forhandlinger skal begrenses til et visst antall ganger pr. år. Denne bestemmelsen åpner for at det bl.a. kan forhandles lønn dersom det har skjedd vesentlige endringer i stilling eller oppgaver, i forbindelse med effektiviseringstiltak, eller i tilknytning til omorganiseringer.

Les også:

Kravskjema for lokale forhandlinger i staten

Lønnstabell i staten for medlemmer i LO Stat, Unio og YS stat samt uorganiserte
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS