Attest

Jobber arbeidstaker ut avtalt/lovregulert oppsigelsestid har arbeidstaker krav på en skriftlig attest.

Attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte.

Sluttattesten er svært viktig for mange arbeidstakere. Attesten gir arbeidsgivers oppsummering av arbeidstakers erfaringer og prestasjoner, og vil selvsagt inngå som et viktig element ved neste ansettelse. Attesten er derfor også et viktig dokument for arbeidsgivere, og den som utformer en attest bør selvsagt være bevisst på dette.

Les mer om attest her

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS