Webinar digital lederutvikling med Mitt LederUnivers

Mitt LederUnivers har nylig inngått et samarbeid med YS for å levere digital lederutvikling. Vi ønsker dere velkommen til vårt webinar som vi kjører for Parat. Webinaret vil inneholde ledertips fra tre av våre dyktige lederutviklere. I etterkant av webinaret på fredag vil hver av foreleserne tilby et kurs innen samme tema og vi kommer tilbake med mer informasjon om dette mandag 5. oktober. Parats 5. digitale lederkonferanse 2020 Startdato: fredag 02.oktober 2020 kl 12.00 Parats 5. digitale lederkonferanse 2020 Startdato: fredag 02.oktober 2020 kl 14.00 Sluttdato: fredag 02.oktober 2020 kl 16.00 Sted: Nettbasert, OSLO Parats 5. digitale lederkonferanse 2020 Startdato: fredag 02.oktober 2020 kl 14.00 Sluttdato: fredag 02.oktober 2020 kl 16.00 Sted: Nettbasert, OSLO

Kjell Morten Brendøy og Per Morten Hjemgård fra Puzzel Learning:
Det virtuelle teammøtet – hvordan gjennomføre et effektivt teammøte?
Vi setter fokus på hvordan du best kan planlegge og strukturere et teammøte for å sikre god involvering, høyt engasjement og beslutningskraft. Vi legger spesielt vekt på hva som skal til for at teamets medlemmer skal føle tilhørighet og medbestemmelse, slik at du lykkes med å styrke eierskap og sikre felles aksept for mål og beslutninger.

Susann Goksør Bjerkreim, Solid Utvikling
Bedre ledelse gjennom sterke relasjoner. Hun vil sette fokus på å lære og håndtere ulike medarbeidere på en mer effektiv måte. Få økt selvinnsikt og forståelse for hvordan motivasjon og drivkraft styrer atferd og påvirker relasjoner. Bedre evnen til å styrke egen og andres motivasjon og selvfølelse. Øke mulighetene for gjennomslag i din kommunikasjon med andre. Forebygge og unngå unødvendige konflikter.

Svein Harald Røine, fra sjef til leder
Alle kan bli sjef. Det er bare å takke ja til stillingen. Da har du makt, myndighet og kontroll over ressurser. Men du er ikke dermed automatisk en leder som medarbeiderne ønsker å følge. Svein Harald vil gi deg noen svært effektive og konkrete verktøy som løfter deg til å bli en leder med autoritet, uten å være autoritær. Temaene i webinaret vil være tillit og psykologisk trygghet på 15 minutter.

Meld dere på her

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS