Utdanningstilbud for topptillitsvalgte

Med planlagt oppstart i januar 2021 satser de fire største forbundene i YS på et felles utdanningsprogram for topptillitsvalgte. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Kristiania og har plass til 20 deltakere, med henholdsvis fem fra hvert av forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia og Parat.

Målgruppe
Programmets målgruppe er konserntillitsvalgte og/eller hovedtillitsvalgte (eller tilsvarende) som primært utfører vervet sitt opp mot virksomhetens ledelse og styre. Det er også aktuelt for andre tillitsvalgte der vervet anses å være en omfattende oppgave. Typisk vil da være øverste tillitsvalgte der det er flere nivåer, og/eller tillitsvalgte som er helt eller delvis frikjøpt for å utføre vervet sitt. Parat sender invitasjonen til alle ledere av underorganisasjonene og øverste konserntillitsvalgte, i underkant av 300 personer, men det er kun 5 tillitsvalgte som får plass på utdanningsprogrammet.

Aktuelle kandidater

 • Har gjennomgått grunnopplæring for tillitsvalgte i sin organisasjon
 • Bør ha deltatt på organisasjonens landsmøte eller tilvarende
 • Er villig til å delta i aktuelle fora eller prosjektgrupper mv. for å videreutvikle egen organisasjon
 • Forplikter seg til å formidle kunnskap og resultater fra programmet

Målsetting for utdanningen
Utdanningen skal bidra til å gjøre de tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet de innehar eller i et fremtidig verv. Dette innebærer blant annet å ha søkelys på den tillitsvalgte som leder og rollemodell og som aktiv bidragsyter til det organiserte arbeidslivet. Utdanningen skal også bidra til å etablere nettverk mellom forbundene.

Faglig innhold og læringsprosess
Modellen under viser hvordan studiet er bygget opp innholdsmessig og tematisk, fordelt på fire samlinger. I tillegg kommer selvstudier, oppgaveløsning individuelt og i digitale grupper samt innleveringer.

Rammer for utdanningen

 • 4 samlinger på til sammen 8 dager
 • Veiledere fra Høyskolen Kristiania
 • Veileder fra eget forbund
 • Lesing av fagstoff/pensum. Se nærmere informasjon om pensum på egen webside
 • Oppgaver, samarbeid og innleveringer mellom samlingene
 • Skriftlig individuell refleksjon (mapper)


Skriftlige arbeider og eksamen

I løpet av utdanningen leverer studentene inn 3 selvstendige arbeider (mappe), hvor oppgave 1 og 2 er gruppeoppgaver. Oppgave 3 er individuelt arbeid.

Oppgavene vurderes samlet til bestått/ikke bestått.

I tillegg gjennomføres en avsluttende individuell eksamen.

Mappen og avsluttende eksamen gir 15 studiepoeng.

Deltakelse på samlingene
Erfaringsdeling er en viktig del av studiet, derfor forventes det at deltakerne er til stede på alle samlingene. Deltakelse på samlinger er obligatorisk for å fullføre studiet.

Praktisk informasjon

Det legges opp til fysiske samlinger:

 • 18.-20.januar 2021 på Jevnaker
 • 8.april i Oslo
 • 31.august – 1.september på Jevnaker
 • 3.-4.november på Jevnake

Parat dekker reiseutgifter, pensumlitteratur og evt tapt arbeidsfortjeneste.

Søknadsfrist: 28. oktober 2020
Kandidatene bes sende inn

 • En søknad på inntil to A4 sider, med begrunnelse for deltakelse
 • CV

Søknadene og evt spørsmål sendes til: kurs@parat.com

Her er nettsiden til programmet: https://www.kristiania.no/arbeidsliv/skreddersydd-samarbeid-med-din-organisasjon/P4/


Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS