Tillitsvalgtkonferanse 2019, offentlig sektor

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen, Hans Gaarders veg 27, Gadermoen

NB! Tillitsvalgkonferansen vil også i år bli delt i to

Del 1: Tid: Onsdag 20.november kl. 12:00 – 18:00 KUN for hovedtillitsvalgte

Del 2: Tid: Onsdag 20.november kl. 19:30 Felles middag for HTV og tillitsvalgte
Torsdag 21.november kl. 09:00 – 16:00 HTV og tillitsvalgte

Oppsummert:
• HTV og TV som fungerer som HTV i ThsF, møter onsdag 20.november kl 12:00
• TV inviteres til middag onsdag 20.november kl. 19:30
• Overnatting for alle på Comfort Hotel Runway
• Tillitsvalgkonferanse for alle, torsdag 21.november


Program Onsdag 20.november

12:00 Velkommen, leder Anne-Gro Årmo
12:10 Freddy Pedersen, medlemsregisteret Parat
• Nytt medlemsregister
• Excel
13:00 Lunsj
14.00 Fylkessammenslåing – statusoppdatering fra de aktuelle fylkene
15.30 Pause
15.45 Fylkessammenslåing fortsetter
16.45 Pause
17.00 Tillitsvalgtes time
18:00 Slutt

19.30 Middag for alle deltagere (både HTV og TV)


Torsdag 21.november


09:00 Velkommen, leder Anne-Gro Årmo
09.15 Informasjon fra leder Anne-Gro Årmo og nestleder Wenche Husby
10:15 Pause og utsjekk
10:45 Krav til Hoved tariffoppgjøret 2020
11:45 Pause
12.00 Hva mener TV om" tannhelse som en del av helsetjenesten"? – drøfting
13:00 Lunsj
14.00 Bjørn Are Sæther, nestleder regionavdelingen i Parat
• IA avtalen
• Tillitsvalgtes rolle v/oppfølging av sykemeldte
• Hovedavtaleveilederen
14.45 Pause
15:00 Bjørn Are Sæther fortsetter
16.00 Slutt


Med forbehold om endringer.
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS