Søknadsbrevet – selg deg inn!

Det finnes ingen standard mal på hvilken informasjon som er relevant å inkludere i et søknadsbrev, og hvordan brevet skal stiles og formuleres.

På et overordnet og generelt nivå, er det viktig å være bevisst på at søknaden skal komplettere din CV og at du må «svare» på annonsen. Du skal altså ikke gjengi det du har skrevet i CVen, men snarere utdype, forklare og eksemplifisere. Utdyp dine nøkkelkvalifikasjoner og gjerne vis til hva du har oppnådd. Hva motiverer deg, hva brenner du for og hvorfor?

Videre er det viktig å lese stillingsutlysningen godt, gjøre research på selskapet du søker deg til og se om du kan svare på en slik måte som matcher selskapets profil. Er det et muntlig språk, eller er det en mer formell tone? Dette bør du vise at du har forståelse for gjennom hvordan du skriver søknaden. En søknad bør ikke være på mer enn en side.

Når en arbeidsgiver mottar din CV og søknad vil de i de aller fleste tilfeller se på din CV først. Søknaden leses dersom de vurderer deg som en aktuell kandidat basert på formell kompetanse fra CVen. Søknaden vil deretter avgjøre om inntrykket blir bekreftet eller ikke.

I søknaden kan du tillate deg å være noe mer personlig enn du er i din CV, men sørg likevel for at du kun trekker frem det som er relevant for arbeidsgiver og stillingen. Trekk gjerne frem eksempler fra tidligere erfaring, vis til kunder, bransjer og fag du har erfaring med og gjerne resultater du har oppnådd.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS