Parats lederkonferanse - offentlig sektor

Scandic Oslo Airport hotell Gardermoen, 5.–6. september 2019

Program torsdag 5. september
10:30 Registrering / Enkel servering
11:00 Dørene til konferansesalen åpnes

11:30 Åpning v/Marit Ellingsen og Unn Kristin Olsen
11:45 Status politiet v/politidirektør Marie Benedicte Bjørnland
12:30 Innlegg fra justis- og beredskapsdepartementet v/statssekretær Thor Kleppen Sættem
14:00 Reform og endringsledelse v/professor Cathrine Filstad, BI og PHS
15:00 En politirolle i endring v/forskningsleder Christin Thea Wathne, Oslo Me
16:30 Riksadvokatens time v/riksadvokat Tor-Aksel Busch
17:20 Ledere – skjerp dere! Erfaring fra teaterledelse v/regissør Marit Moum Aune

Program fredag 6. september
09:00 Åpning v/Johan Hovde og Agathe
09:10 Norge - en digital ledestjerne? v/Torgeir Waterhouse, IKT Norge
09:40 Ordsky: Utfordringer i min digitale lederhverdag?
10:00 Digital transformasjon v/Tale Sjølsvik – professor Oslo Met
11:00 Avlære for å lære v/Arild Raaheim, professor UIB
11:30 Prioriteringens kunst v/Jan Kjetil Arnulf, professor BI
12:15 Gruppesamtale: – Hva gjør vi for bedre å utnytte digitale verktøy?
12:30 Speed foredrag – «min lederhverdag»
- Ingrid Omang Bakken – Teamleder IKT Nav
- Tommy Brøske – leder Felles etterforskningsenhet i Øst politidistrikt
12:50 Avslutning v/Marit Ellingsen og Unn Kristin Olsen

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS