Lansering av landets første trakasseringsbarometer - hvor må vi rette innsatsen?

Fredag 28. april, klokken 09.00-10.00. Litteraturhuset i Oslo (Wergelandsveien 29), i Skram-salen. Meld deg på her:

Hva vet vi egentlig om hvor utbredt seksuell trakassering er på norske arbeidsplasser? Statsråd Anette Trettebergstuen får presentert resultatene fra Norges første trakasseringsbarometer og deltar i en panelsamtale om resultatet.

Over fem år etter at Metoo-bevegelsen satte problemet med seksuell trakassering på agendaen har vi fortsatt lite kunnskap om omfanget av trakassering i norsk arbeidsliv. Det er på tide å løfte problemstillingen på nytt, og nå med fakta og innsikt som forteller oss hvor det er behov for å rette innsatsen.

Parat, Tekna, LO, Handel og Kontor, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Likestillings- og diskrimineringsombudet, har derfor gått sammen med Kantar Public om den første landsdekkende spørreundersøkelsen som skal kartlegge forekomsten seksuell trakassering i norsk arbeidsliv. Forskerne Hannah Helseth (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og Anja Sletteland (OsloMet) har fungert som faglig støtte.

Dette er blant spørsmålene undersøkelsen vil gi svar på: hvem er utsatt for trakassering og hvem er det som trakasserer. Når skjer trakasseringen, hvordan har den trakasserte selv opplevd situasjonen og har det blitt varslet og satt i gang tiltak?

Det blir en presentasjon av resultatene i trakasseringsbarometeret etterfulgt av en panelsamtale med disse deltakerne:

  • Statsråd Anette Trettebergstuen
  • Lederen av Parat, Unn Kristin Olsen
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet ved Bjørn Erik Thon
  • LOs førstesekretær, Julie Lødrup
  • Visepresident i Tekna, Elisabeth Haugsbø
  • Andre nestleder Lena Reitan fra Handel og Kontor

MERK: Sendingen starter kl. 09.00. Lett bevartning fra kl. 08.30.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS