Landsmøte i Farmasiforbundet/Parat 12.-13. november

Farmasiforbundet skal velge delegater til Landsmøte 12.-13. november 2018. I den forbindelse velges delegater fra hver kjede/helseforetak etter antall betalende medlemmer pr. 1. august det året Landsmøte avholdes, etter fordelingsnøkkel som beskrevet i vedtektene § 6 Landsmøte. Antall delegater fra lokale organisasjonsledd velges etter følgende skala:

Lokale organisasjonslegg:
5 – 25 medlemmer 1 delegat
26 – 100 medlemmer 2 delegater
101 – 300 medlemmer 4 delegater
301 – 500 medlemmer 6 delegater
501 – 700 medlemmer 8 delegater
701 – 900 medlemmer 10 delegater
901 – 1100 medlemmer 12 delegater
1101 og flere 14 delegater

For å sikre demokratiet i forbundet er det viktig så langt det er mulig at hele landet blir representert. Sentralstyret har diskutert og kommet fram til at man bruker Farmasiforbundets tidligere regioner som en rettesnor for å få en god representasjon på Landsmøte.
Det er tillitsvalgte på det enkelte apotek som får anledning til å være delegat på Landsmøte.

Anbefaling fra sentralstyret:
- Utvelgelsen bør gjøres så lang det er mulig, ut fra tidligere regioner i Farmasiforbundet, slik at hele landet blir representer.
- Det oppfordres til at delegater velges hovedsakelig blant apotekenes erfarne tillitsvalgte.

Boots apotek har 6 delegater totalt
Tillitsvalgte i Boots apotek må melde sin interesse til Inger Johanne Opseth eller Venke Høyland innen 1. oktober. Slik at vi kan videresender navn på delegatene, ifølge vedtektene § 6, innen 5 uker før Landsmøte, til sentralstyret.

Mvh
Inger Johanne Opseth ij.opseth@boots.no
Venke Høyland v.hoyland@boots.no
Hovedtillitsvalgte
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS