Grunnopplæring

Hovedmålsettingen ved grunnopplæringen er å sette den tillitsvalgte i stand til å utvikle og ivareta rollen som tillitsvalgt på en god måte, for å kunne ivareta medlemmenes behov, og etter hvert også bidra på den organisasjonspolitiske arena i Parat. Grunnopplæringen skal tilbys alle nye tillitsvalgte i Parat innen gitte tidsfrister etter at de har tiltrådt vervet.

Grunnkurs 1

Den nye tillitsvalgte skal møtes av det regionale apparatet senest 14 dager etter at vedkommende er valgt. Dette møtet er bygd opp rundt en introduksjon til gjeldene lov og avtaleverk, en presentasjon av Parat som organisasjon, og refleksjon rundt rollen og vervet som tillitsvalgt. Den nye tillitsvalgte skal også introduseres for Parats utviklingsprogram.

Grunnkurs 2

Etter å ha vært gjennom Trinn1 skal den tillitsvalgte gis tilbud om deltakelse på Trinn2 kurs. Denne samlingen er også regionalt forankret og setter fokus på rollen som tillitsvalgt. Rettigheter, plikter, arbeidsoppgaver, hjelpemidler og virkemidler. Her handler det om å skape trygghet i rollen som tillitsvalgt, introdusere begreper og systemer. En slik samling strekker seg over 3 dager, og tilbudet skal gis senest 4 måneder etter at vedkommende er valgt.

Grunnkurs 3

Etter gjennomgang av Trinn1 og Trinn2 gis den tillitsvalgte tilbud om deltakelse på Trinn3 kurs. Denne samlingen tar utgangspunkt utgangspunkt i sektor / avtaleområde og bygger videre på det man har vært gjennom i de foregående samlingene, men med en større grad av fordypning. Dette tilbudet skal gis senest 6 måneder etter at vedkommende er valgt.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS