Gratis kurs i Arbeidsrett - etter og videreutdanning for tillitsvalgte.

Til våren tilbyr Det juridiske fakultetet i Oslo et videreutdanningsemne i arbeidsrett: JFVU1300 Arbeidsrett. Emnet ble gjennomført første gang våren 2023 og fikk svært gode evalueringer. Studietilbudet er gratis og rettet mot ikke-jurister som jobber med arbeidsrett, dvs personer som er tillitsvalgte, jobber med HR eller personaladministrasjon el. Emnet vil gi oversikt over sentrale og praktisk viktige arbeidsrettslige regler innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett. Undervisningen har en praktisk vinkling og gis over 3 samlinger a 2 dager. Les mer om kurset og meld deg på

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS