Deltidsstudier

Parat har siden dannelsen i 2005 tilbudt høgskolekurs i samarbeid med universitet og høgskoler. Dette har vist seg å være et populært tilbud for tillitsvalgte som ønsker faglig videreutvikling eller å formalisere den kompetansen de har tilegnet seg i rollen som tillitsvalgt.

I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr vi ”Årsstudium for tillitsvalgte” som gir 60 studiepoeng. Studiet består av fem selvstendige moduler eller kurs, herav tre obligatoriske og to valgfrie. Det legges ikke opp til at kursene skal tas fortløpende, da dette vil bli for arbeidskrevende samtidig med tillitsverv og jobb. Kursene er satt opp i en forutsigbar rekkefølge, noe som skal gjøre det lettere å vite når kurset vil bli holdt neste gang.

Tillitsvalgte som har bestått ”Årsstudium for tillitsvalgte” får automatisk generell studiekompetanse, noe som åpner for videre studier ved universitet og høgskoler. Årsstudiet kan inngå som en del av en bachelorutdanning eller som påbygning om man allerede har fag fra universitet/høgskoler.

Stor interesse

Det er stor interesse for disse kursene og tillitsvalgte vil bli prioritert med utgangspunkt i hvilket verv de har og hvor lenge de har vært tillitsvalgte. For å ha utbytte av kursene stilles det krav om at deltakerne har gjennomført grunnopplæringen i Parat eller har tilsvarende kompetanse, i tillegg til erfaring som tillitsvalgt.

Fra 2016 kan tillitsvalgte delta på inntil ett kurs hvert kalenderår.

Påmeldingsfristen vil bli satt i god tid før kursstart, slik at deltakerne får beskjed om de har fått plass lenge før kurset begynner.

Tre obligatoriske og to valgfrie kurs

Årsstudium for tillitsvalgte inneholder i alt fem kurs. Tillitsvalgte melder seg på et kurs om gangen og bestemmer selv hvilket de ønsker å ta. Det går fint an å ta et kurs uten å ha planer om å ta flere kurs. De som tidligere har tatt eksamen i noen av disse kursene behøver ikke gjennomføre modulen på nytt, men kan søke høgskolen om å få godkjent det kurset de allerede har tatt eksamen i.

Noen kurs har to samlinger, mens andre bare har en samling. I tillegg må det i de fleste kurs leveres en oppgave, enten individuelt eller som gruppebesvarelse. Hvert kurs avsluttes med en skriftlig oppgave ofte i form av en hjemmeeksamen over 3-4 dager. Det kreves derfor en del egeninnsats for å gjennomføre hvert kurs og det er ikke meningen at kursene skal tas fortløpende. Du kan gjerne delta på kun ett kurs.

Tre obligatoriske kurs:

- Human Resource Management (HRM) – ledelse av menneskelige ressurser (15 studiepoeng)

- Grunnleggende arbeidsrett (15 studiepoeng)

- Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10 studiepoeng)

To valgfrie kurs, hvor deltakerne kan velge mellom:

- Endringsledelse og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng)

- Samfunnsfag – med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 studiepoeng)

- Tariffavtaler og lønnsdannelse (10 studiepoeng)

Foreløpig plan:

År

Vår-semester

Høst-semester

2018

OB: Grunnleggende arbeidsrett (15 studiepoeng)

VF: Samfunnsfag – med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 studiepoeng)

2019

OB: Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10 studiepoeng)

VF: Tariffavtaler og lønnsdannelse (10 studiepoeng)

2020

OB: HumanResource Management

- Ledelse av menneskelige ressurser (15 studiepoeng)

VF: Endringsledelse og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng)

2021

OB: Grunnleggende arbeidsrett (15 studiepoeng)

VF: Samfunnsfag – med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 studiepoeng)

VF*: Valgfrie kurs OB*: Obligatoriske kurs

Les mer om de enkelte kursene i den elektroniske kurskalenderen eller ta kontakt med regionkontoret eller kurs@parat.com.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS