Årsmøte i Parat-klubben i Nordland fylkeskommune

Nedenfor finner du info i forbindelse med avstemning under årsmøte.

For å gjøre avvikingen av årsmøtet mer demokratisk, ønsker styret å gjøre noen endringer i vedtektene.
I samme omgang tas også noen tilpasninger til sentrale vedtektsendringer.

Hoved endringene er:
§ 2 og 3 Tilpassing sentralt
§5 Vi begge hovedtillitsvalgte samme status.
Begge skal inn i styret, men må ikke være leder/nestleder
§ 6 Muliggjør årsmøte via Skype så alle kan være med
Flyttet deler av paragraf inn her der den hører hjemme

Lenke til vedtekstspeilet finner du her:

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS