Vi ivaretar dine interesser som arbeidstaker

Parat jobber for å ivareta medlemmers interesser som arbeidstakere.

Vi er medlemsstyrt og har en demokratisk struktur som ivaretar våre medlemmers interesser, og legger til rette for yrkesorganisasjoner og nettverkssamarbeid som jobber for ditt yrke eller bransje.

Parat deltar i et sterkt trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Dette har betydning for samfunnsutviklingen i Norge – det bidrar til tillit og godt samarbeid og gir Norge en stor konkurransefordel når omstilling er viktig - du støtter opp om et godt arbeidsliv for framtiden ved å være medlem.

Les mer om hvem vi er og hva vi kan hjelpe deg med.

Parat forhandler om lønns- og arbeidsvilkår og rådgir medlemmer

Vi forhandler og bistår deg i både kollektive og individuelle avtaler.

Vi har egen forhandlingsavdeling som består av jurister, advokater, samfunnsvitere og økonomer med lang erfaring fra sentrale og lokale forhandlinger, tariffrevisjoner, organisasjonsarbeid og økonomisk analyse.

Avdelingen har ansvaret for all saksbehandling og forhandlinger knyttet til hovedavtaler, hovedtariffavtaler og tariffavtaler, overenskomster i privat og offentlig sektor. Avdelingen bistår både tillitsvalgte og medlemmer direkte.

Les mer om tariffrelatert informasjon og se alle våre tariffavtaler

Dine tillitsvalgte står klar til å hjelpe deg

Parat sine tillitsvalgte passer på at dine ønsker og behov blir ivaretatt.

Vår regionavdeling med kontor i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Tønsberg og Oslo bistår både tillitsvalgte og medlemmer.

Kort vei til våre ansatte gir bistand og utvikling av medlemsgruppene.

Dersom du blir tillitsvalgt gir vi deg alt du trenger av informasjon, opplæring, kurs og nettverk. Du kan bidra til å gi flere en enda bedre arbeidsdag!

Sjekk parat.com for mer informasjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS