Veien til fagbrev som praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en ordning for arbeidstakere som kan dokumentere 5 års yrkespraksis i faget i henhold til gjeldende læreplan for ditt fag. Det gir deg rett til å melde deg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift.

Felles for alle som ønsker å ta utdanningen, er at det er læreplan i det enkelte fag som angir hva du skal kunne før du går opp til prøvene. Læreplanen kobler det praktiske arbeidet opp mot teori i faget, og som fagarbeider skal du kunne se sammenhengen mellom disse, og passe på at du utfører yrket i tråd med gjeldende lovverk. Læreplanen finner du her

Du må melde deg opp til en nasjonalt gitt privatist eksamen i faget som må bestås, før du kan melde deg opp til fagprøve. Informasjon om gjennomføring av skriftlig privatist eksamen

 Privatist eksamen har oppmelding to ganger i året med frist 15. september og 1. februar. Du melder deg opp på https://privatist.inschool.visma.no/ og betaler eksamensavgift med kort eller vipps. 

Alle hjelpemidler er tillatt under eksamen, men du får ikke tilgang til internett utover lovdata. Gjør godt forarbeid og lagre eventuelle dokumenter lokalt på PC du bruker under gjennomføring av eksamen. Det er tillatt å ta med bøker og utskrifter. Husk legitimasjon! 

NB! Husk lovverk som ligger bak det enkelte kompetansemål og at du er oppdatert på lovverket. Er du usikker så snakk med en kollega, eller en leder. 

Lovverk som gjelder alle fag:

  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
  • Ferieloven
  • Likestilling- og diskrimineringsloven
  • Folketrygdloven

Ressurser: www.arbeidstilsynet.no 

! Dersom du stryker på eksamen så husk å klage innen klagefrist utløper! Når tverrfaglig eksamen er bestått, kan du melde deg opp til fagprøve. Det gjøres via nettsiden til fylkeskommunen hvor du er folkeregistrert. Som privatist må du dokumentere 5 års erfaring i faget med attester. Fylkeskommunen din gir informasjon om hvilken dokumentasjon de ønsker.

Fagbrev får du når du har bestått fagprøven.

  • fagbrevet viser hva du kan og er ditt verdipapir på arbeidsmarkedet
  • fagbrevutdannede er etterspurt i arbeidsmarkedet
  • du kan ha rett på høyere lønn – sjekk din tariffavtale
  • tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning senere om du ønsker det
  • opptak til fagskole og bachelorutdanninger med fagbrev som opptakskrav

Les mer om praksiskandidater her  

Lykke til! 😊

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS