Oppgjøret 2023

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det vil si at det kun forhandles om eventuelle lønnsreguleringer, ikke om andre bestemmelser i tariffavtalene med mindre dette er særskilt avtalt. Ved mellomoppgjør forhandler YS på vegne av alle forbundene og alle tariffavtalene i privat sektor. Forhandlingene i stat, kommune og Spekter foregår på vanlig måte via YS Stat, YS Kommune og YS Spekter.

Tariffpolitisk dokument 2023, vedtatt av HS 27. februar 2023

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS