Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag (NPL)

– Politiet er en sentral aktør i landets totalberedskap. Vi har ansvaret for å trygge samfunnet i fred, krise og ved væpnet konflikt, herunder også et stort ansvar for å håndtere hybride trusler Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag (NPL)

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS