Karantenetid

Medlemmer har ikke krav på bistand til problemer som har oppstått innenfor en periode på tre måneder fra innmeldingsdatoen, jfr. vedtektenes § 3. Parat har en lav terskel for å gi bistand, herunder rettslig bistand. Bistanden er imidlertid begrenset til "nødvendig bistand". Med dette menes at Parat ikke er forpliktet til å påta seg eller fortsette et oppdrag når vi mener det ikke er faktisk eller rettslig grunnlag for å gå videre med saken. Hvorvidt det er faktisk eller rettslig grunnlag for å gå videre med en sak avgjøres av saksbehandleren eller advokaten som har saken, i samråd med avdelingsleder.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS