Parat og Parat sine tillitsvalgte i din bedrift behandler dine personopplysninger i forbindelse med å 

  • Administrere ditt medlemsforhold i Parat
  • Gi informasjon til Parats samarbeidende forsikringsselskap for å tilby deg gunstige forsikringsbetingelser (herunder utlevering av fødsels- og personnummer)
  • Gi informasjon til ligningsmyndighetene for kontingentfradrag i skatteoppgjøret
  • Gi informasjon til arbeidsgiver om fagforeningsmedlemskap for å foreta korrekt kontingenttrekk (gjelder bare hvis du velger alternativet ”trekk i lønn”)
  • Registrere opplysninger vedrørende din yrkesmessige status (for å beregne korrekt kontingent)