Å høre at andre er medlem i en fagforening, og høre gjennom andres erfaring hvorfor det er viktig å være organisert, er viktige faktorer for å bli medlem. Vi stoler på personer som er lik oss selv, og derfor har verving av kolleger en positiv effekt.

Når du rekrutterer nye yrkesaktive medlemmer til Parat, får du et gavekort som kan benyttes hos gogift.com. Du får tilsendt én gavekortkode per medlem du verver. Koden har en verdi på 250 kroner. *

Når du verver et medlem, må vedkommende huske å fylle inn ditt medlemsnummer på innmeldingsskjemaet. Gå til innmeldingsskjema 

* Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.