Når du har vervet nye yrkesaktive medlemmer til Parat får du tilsendt en gavekortkode pr vervet medlem. Gavekortkoden har en verdi av 250 kroner og kan benyttes på gogift.com.*

Når du verver et medlem, må vedkommende huske å fylle inn ditt medlemsnummer på innmeldingsskjemaet, som finnes her. 


* Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.