* Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.