Årets lønnsoppgjør starter 15. mars.

Viktige datoer for lønnsoppgjøret 2024

Her finner du de viktige datoene for årets tariffoppgjør innenfor de ulike sektorene.
Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

I sidesak finner du forhandlingesdatoer for din tariffavtale

Viktige datoer for lønnsoppgjøret 2024
16. februar:Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin foreløpige rapport om norsk økonomi og lønnsutvikling
20. februar:LOs representantskapsmøte og Parats forhandlingsutvalg vedtar kravene i årets lønnsoppgjør
27. februar:YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument med krav til lønnsoppgjøret
10. februar:Unios inntektspolitiske konferanse
7. mars:NHOs representantskapsmøte. Vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør
12. mars:Justerte tall for prisvekst
18. mars:Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering Parat/NHO
21. mars:Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet/Norsk Industri og Parat/YS
22. mars:Endelig rapport fra TBU
25. mars:Oppstart mekling frontfaget (dersom det blir brudd i forhandlingene)
2. april:Eventuelt brudd og plassfratredelse i meklingen i frontfaget
6. april:Meklingsfrist frontfaget (med fare for streik fra midnatt)
9. april:Forhandlingsstart Spekter
9. april:Forhandlingsstart Virke-oppgjøret
12. april:Forhandlingsfrist Virke-oppgjøret
15. april:Forhandlingsstart KS-området
22. april:Forhandlingsstart stat
22. april:Forhandlingsstart Oslo kommune
30. april:Forhandlingsfrist stat
30. april:Forhandlingsfrist i KS-området
30. april:Forhandlingsfrist i Oslo kommune
2. mai:Oppstart av eventuell mekling i KS-området og staten
8. mai:Forhandlingsstart bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene
15. mai:Forhandlingsfrist bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene
23 mai:Frist for eventuell mekling i KS-området og staten

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS